ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ

Τα αφροδίσια νοσήματα ή τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (Sexually Transmitted Diseases, STDs), αποτελούν μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κατέχουν μια από τις υψηλότερες θέσεις στους δείκτες νοσηρότητας και οι συνέπειες τους, όπως ο θάνατος, η στείρωση, η νεογνική νοσηρότητα, η ανάπτυξη καρκίνων ή ευοδωτική επίδραση σε άλλες λοιμώξεις μπορεί να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις σε εκατομμύρια ανθρώπους.

Η εμφάνιση της HIV λοίμωξης και η ραγδαία επέκτασή της υπογράμμισαν με μεγαλύτερη ένταση την αναγκαιότητα ελέγχου των STDs. Η διαπίστωση της διευκόλυνσης της μόλυνσης από HIV τόσο από τα ελκωτικά, όσο και από τα φλεγμονώδη STDs, αποκάλυψε τη στενή συσχέτιση της HIV και των άλλων σεξουαλικών μεταδιδόμενων λοιμώξεων.

Τα αφροδίσια νοσήματα ή τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα έχει αποδειχθεί ότι μεταδίδονται μέσω της σεξουαλικής πρακτικής.

Η μετάδοση αυτή όμως, είναι άλλοτε δεδομένη και άλλοτε δυνητική. Τα ΣΜΝ είναι:

 

 

 • Σύφιλη
 • Μαλακόν έλκος
 • Γονοκοκκική ουρηθρίτις (βλεννόρροια)
 • Αφροδίσιο ή βουβωνικό λεμφοκοκκίωμα (νόσος Nikolas- Favre)
 • Βουβωνικό και αφροδίσιο κοκκίωμα
 • Μη γονοκοκκικές ουρηθρίτιδες
 • Φθειρίαση εφηβαίου
 • Ηπατίτιδα -Β
 • Οξυτενή κονδυλώματα
 • Έρπητας γεννητικών οργάνων
 • Ηπατίτιδα –C
 • Μολυσματική Τέρμινθος
 • AIDS

Υπάρχει δυνατότητα πρόληψης από τα ΣΜΝ
Γενικώς, η τεχνολογία της προφύλαξης από STDs και HIV βασίζεται στη χρήση μεθόδων φραγμού.
Στον όρο αυτόν περιλαμβάνονται φυσικοί και χημικοί φραγμοί και συνδυασμοί τους.
Στους φυσικούς φραγμούς υπάγονται το ανδρικό και γυναικείο προφυλακτικό, το διάφραγμα, ο σπόγγος και τα καλύμματα του τραχήλου της μήτρας.
Στους χημικούς φραγμούς κατατάσσονται σπερματοκτόνα, απολυμαντικά- αντισηπτικά, αντιμικροβιακά και αντιικά τοπικά σκευάσματα.