KΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

 • Τύποι δέρματος
 • Ηλιακή φακή (Solar lentigo)
 • Ακτινική υπερκεράτωση (actinic or solar keratosis)
 • Ηλιακή ελάστωση (solar elastosis)
 • Ακτινική χειλίτιδα (actinic chelitis)
 • Διάσπαρτη επιφανειακή ακτινική ποροκεράτωση (Disseminated superficial actinic porokeratosis)
 • Νόσος του Bowen
 • Κερατοακάνθωμα (keratoacanthoma)
 • Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα (Squamous cell carcinoma)
 • Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (Basal Cell Carcinoma)
 • ​​​​​​​Οζοκυστικός βασικοκυτταρικός καρκίνος δέρματος
 • Κακόηθες μελάνωμα (malignant melanoma)

 

Στοιχεία ενδεικτικά κακοήθους μελανώματος

Ύποπτα σημεία

 • αύξηση ανάπτυξης
 
 • αλλαγή στο σχήμα
 
 • αλλαγή στο χρώμα και ειδικότερα πιο μελανό ή ερυθρό
 
 • μερικές φορές αιμορραγία και κνησμός

Ύποπτα χαρακτηριστικά

 • μέγεθος μεγαλύτερο του 0,5cm
 
 • ανώμαλο περίγραμμα

 
 • ανομοιογενής κατανομή χρώματος
 
 • σχηματισμός βλατίδας ή οζιδίου μελανού χρώματος

 

Η πρόγνωση, επίσης, εξαρτάται από την εντόπιση της βλάβης και είναι πολύ χειρότερη όταν πρόκειται για την πλάτη, παρά όταν εμφανίζεται στην κνήμη. Επίσης, η πρόγνωση στις γυναίκες είναι ευνοϊκότερη παρά στους άνδρες.
Η ανεύρεση πολυάριθμων μικρών σπίλων σε άτομο αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη κακοήθους μελανώματος, όπως, επίσης, μεγάλου παράγοντος κινδύνου είναι το ανοιχτού χρώματος δέρμα.

Αναμφίβολα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης κακοήθους μελανώματος στις περιπτώσεις:

•    του συνδρόμου γιγαντιαίου μελαχρωματικού σπίλου
•    συγγενείς πολλαπλοί μελανινοκυτταρικοί σπίλοι
•    σύνδρομο δυσπλαστικού σπίλου

Στην περίπτωση αυτού του συνδρόμου οι ασθενείς παρουσιάζουν πολύ μεγάλο αριθμό σπίλων που αναπτύσσονται στις πρώτες δύο δεκαετίες της ζωής και είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος από τους συνήθεις, μέχρι διαμέτρου 1 έως 2cm.
Παρουσιάζουν άτυπα χαρακτηριστικά με ελαφρά ανώμαλα όρια και ανώμαλη κατανομή της μελανίνης. Δεν είναι κακοήθη μελανώματα, αλλά δεν θεωρούνται τελείως κανονικοί, όπως οι συνήθεις σπίλοι και έτσι χρειάζεται η χειρουργική αφαίρεσή τους για ιστολογική επιβεβαίωση. Οι σπίλοι αυτοί είναι πολύ ευαίσθητοι στην ηλιακή ακτινολογία και τόσο αυτοί οι ασθενείς όσο και οι οικογένειές τους έχουν αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη κακοήθους μελανώματος.
Αναλόγως της θέσης και τις μορφές του κακοήθους μελανώματος, αυτός ο επιθετικός καρκίνος δέρματος ταξινομείται σε διαφορετικούς τύπους:

1. Κακόηθες μελάνωμα τύπου κακοήθους φακής. (Lentigo maligna melanoma)

Εμφανίζεται στο πρόσωπο συνήθως στις παρειές, τη μύτη, το μέτωπο και σε άτομα μεγάλης ηλικίας. Εμφανίζεται σαν επίπεδη μελαγχρωματική βλάβη που βαθμιαία αυξάνει σε μέγεθος και αρχικά χαρακτηρίζεται από αργή οριζόντια ανάπτυξη με όρια συνήθως ανώμαλα.

2. Επιφανειακά επεκτεινόμενο κακόηθες μελάνωμα. (Superficial spreading malignant melanoma)

Αυτό αρχίζει σαν επίπεδη υπερχρωματική κηλίδα που σταδιακά μπορεί να μετατραπεί σε ψηλαφητή βλατίδα. Υπάρχουν διάφορες χρωματικές αποχρώσεις του καφέ και πολλές φορές συνδυάζονται με μελανό, ενώ κάποτε υπάρχουν και εστίες ερυθρού κυανού και έντονα ερυθρού χρώματος. Η πρόγνωση είναι άριστη στην αρχή καθόσον βρίσκεται στην οριζόντια φάση ανάπτυξης, αλλά επιδεινώνεται σαφώς όταν η βλάβη παχυνθεί και αποκτήσει και οζώδη μορφή. Το επιφανειακά επεκτεινόμενο κακόηθες μελάνωμα προσβάλει νεαρά άτομα και άτομα μέσης ηλικίας, συχνότερα γυναίκες και ιδιαίτερα στις κνήμες των γυναικών και στον κορμό των ανδρών.

3. Κακόηθες μελάνωμα των άκρων.(Acral malignant melanoma)

Αν και η βλάβη ξεκινάει επίπεδη, όπως το επιφανειακά επεκτεινόμενο κακόηθες μελάνωμα, σταδιακά μπορεί να υπάρξει σχηματισμός οζιδίων και διείσδυση εις βάθος. Είναι σχετικά ασυνήθιστο στους λευκούς και εμφανίζεται συχνότερα σε Ασιάτες και νέγρους.

4. Οζώδες κακόηθες μελάνωμα.(Nodular malignant melanoma)

Η βλάβη αυτή αρχίζει σαν μία βλατίδα που σταδιακά μετατρέπεται σε οζίδιο και τότε μπορεί να αιμορραγεί και να ελκωθεί. Στη φάση αυτή όμως, πιθανόν να έχει ήδη επεκταθεί στην κάθετη διεύθυνση και αυξάνει ο κίνδυνος μεταστάσεων. Συνήθως το χρώμα του όγκου είναι μελανό, αλλά μπορεί και ερυθρόφαιο ή και ερυθρό με πολύ μικρή αλλαγή στη μελάγχρωση.

Μια πλήρης ιστολογική έκθεση για κακόηθες μελάνωμα, τον πλέον επικίνδυνο καρκίνο του δέρματος θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ιστογενετικό υπότυπο, το επίπεδο διείσδυσης, το πάχος του όγκου κατά Breslow, την παρουσία ή απουσία λεμφοκυτταρικής διήθησης, την παρουσία ή απουσία εξέλκωσης και την αξιολόγηση της μιτωτικής δραστηριότητας του όγκου.

Η θεραπεία του κακοήθους μελανώματος γίνεται χειρουργικά. Όταν το κακόηθες μελάνωμα βρίσκεται σε οριζόντια ανάπτυξη τότε η βλάβη συνήθως αφαιρείται ολικά και μπορεί να υπάρξει ίαση. Εάν όμως ο όγκος βρίσκεται στη φάση κάθετης διείσδυσης, τότε η χειρουργική επέμβαση είναι πιο επιθετική, με ευρεία αφαίρεση του όγκου που περιλαμβάνει την αφαίρεση υγιούς ιστού, γενικά γύρω στο 1cm για κάθε χιλιοστό του βάθους του όγκου. Ο σημαντικότερος παράγοντας στην αντιμετώπιση του κακοήθους μελανώματος είναι η αναγνώριση των πρώιμων κλινικών σημείων του όγκου που υποσημαίνουν κακοήθεια και η ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους της υπεριώδους ακτινοβολίας και των ηλιακών εγκαυμάτων.