ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ

 • Χρόνιος δερματικός ερυθηματώδης λύκος
 • Υποοξύς ερυθηματώδης λύκος
 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση του ερυθηματώδους λύκου
 • Δερματομυοσίτιδα
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση δερματομυοσίτιδας
 • Σκληροδερμία
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση της σκληροδερμίας
 • Κατά πλάκες σκληροδερμία (morphoea)
 • Σκληρός και ατροφικός λειχήνας 
 • Υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά αυτοάνοσα νοσήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να προσβάλλει τον οργανισμό με διαφορετικούς τρόπους

Υπάρχουν πάρα πολλά και διαφορετικά αυτοάνοσα νοσήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να προσβάλλει τον οργανισμό με διαφορετικούς τρόπους.