ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕΛΑΓΧΡΩΣΗΣ - ΜΕΛΑΣΜΑ - ΛΕΥΚΗ

  • Γενικευμένη διάχυτη υπερμελάχρωση
  • Εντοπισμένη υπερμελάγχρωση (μέλασμα ή χλόασμα)
  • Η μεταφλεγμονώδης υπερμελάχρωση
  • Η λεύκη (vitiligo)
  • Αλφισμός (albinism)
  • Λευκή πιτυρίαση (pityriasis alba)
  • Ιδιοπαθής σταγονοειδής υπομελάνωση (idiopathic guttate hypomelanosis)